تاریخ 1400/08/13         ساعت 07:00     گروه خبری اخبار ثبت احوال استان گیلان

تصویر

در تاریخ 1400/8/13 حسن وفایی دیلمی مدیرکل ثبت احوال گیلان به اتفاق تعدادی از همکاران این اداره کل با حضور خود در مراسم سیزده آبان روز تسخیر لانه جاساسی وروز دانش آموز بار دیگر با امام(ره) وشهدا گرا نقدار تجدید میثاق نمودند پیش از بیش به عزم راسخ خود در این راه و اهداف انقلاب تاکید کردند تا پرچم این راه به صاحب اصلی مهدی (موعودعج) تقدیم فر مایند.