تاریخ 1400/08/29         ساعت 07:00     گروه خبری اخبار ثبت احوال استان گیلان

تصویر

 

در تاریخ/1400/8/27 مدیرکل محترم جناب آقای وفایی دیلمی به اتقاق هیئت همراه ار ادارات ثبت احوال شهرستان فومن و ماسال بازدید بعمل آوردند پس از دیدار با مراجعین ور ئیس ادارات و کارکنان و رفع مشکلات متقاضیان در شرایط کرونایی تشکر نمودند در شهرستان ماسال با امام جمعه محترم دیدارو گفتگو داشتند ضمن ارائه گزارش از عملکرد اداره مذکور توسط مدیر کل محترم از ایشان بخاطر حمایت های همه جانبه از ثبت احوال و رفع مشکلات آن تقدیر نمودند .