تاریخ 1400/09/13         ساعت 07:00     گروه خبری اخبار ثبت احوال استان گیلان

تصویر

یازدهم آذر ماه یاد آور رشادتهای  بزرگمرد گیلان زمین مبارز خستگی ناپذیر روحانی شهید میرزا کوچک خان جنگلی است. این گیل مرد پر تلاش با مجاهدتها و رشادتهایش توانست پرچم مبارزه با استبداد و روحیه استقلال طلبی و آزادی را بین مردمان سخت کوش و پر تلاش گیلان بر افراشته کند و مکتب مبارزه با ظلم وستم را پایه گذاری نماید و همواره در تاریخ ایران و گیلان ماندگار باشد. اینجانب و همکاران خدوم ثبت احوال گیلان یاد و خاطره این ابر مرد گیلان زمین را گرامی میداریم و به روح بلند و ملکوتی ایشان درود صلوات می فرستیم.