تاریخ 1400/09/14         ساعت 11:00     گروه خبری اخبار ثبت احوال استان گیلان

تصویر

 در تاریخ 1400/09/13 جلسه هماهنگی و هم اندیشی رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با مدیر کل محترم ثبت احوال استان گیلان تشکیل شد ، در این جلسه گزارش مبسوطی از سوی معاون اسناد هویتی ثبت احوال استان درخصوص مشکلات و موارد مربوط به ثبت ازدواج و طلاق مطرح شد . سپس رئیس محترم کانون سردفتران ازدواج و طلاق نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند . در ادامه هر یک از اعضاء محترم جلسه در خصوص مسائل مطرح شده اظهار نظر نمودند . آنگاه مدیرکل محترم ثبت احوال با جمع بندی مسائل مطرح شده درخصوص تسریع در صدور شناسنامه زوجین ، تحقق درآمدهای ثبت احوال را تأکید کردند و اعلام داشتند که سردفتران محترم ازدواج و طلاق در تکمیل اعلامیه های ازدواج و طلاق ، دقت لازم را معمول و لزوماً از سری و سریال شناسنامه های زوجین در امر استعلام استفاده نمایند .