چهارشنبه 8 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا


رئیس اداره:  جواد محمدی

شماره تماس مستقیم: 05157252623

شماره تماس : 05157253672

سوابق شغلی

از سال1379 الی 1387 مسئول امور ثبت احوال شهرستان گناباد

1387- 1389معاون حقوقی و سجلی ثبت احوال شهرستان خواف

1391-1389 رئیس اداره ثبت احوال شهرستان رشتخوار

1391- 1397معاون امور اسناد هویتی   ثبت احوال شهرستان گناباد

از 1397  رئیس اداره   ثبت احوال شهرستان گناباد 

تحصیلات

لیسانس علوم اجتماعی 1386