دوشنبه 6 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا
اداره ثبت احوال گناباد یکی از قدیمی ترین ادارات شهرستان می باشد که در تاریخ 1/7/1307 افتتاح شده است و ابتدا در میدان امام خمینی ابتدای خیابان ناصر خسرو بوده و بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به میدان آزادگان جنب پمپ بنزین و در مکان استیجاری فعالیت می نموده است و از سال 1370 به مکان فعلی ساختمان ملکی واقع در میدان بسیج انتقال یافته است . رؤسای اداره از بدو تأسیس عبارت بوده اند از :
آقایان دبیر ، مطلبی ، کمپانی ، گلستانی ، منصوریان ، سیاه پوش ، حداد توسنی ، هاشمی ، مجتبائی از سال 1348 الی 1349 ، حسین انصاری از سال 1354 تا 1356 ، سید محمود امامی از سال 1356 تا 1357 ، سید محمد سیاحی سحرخیز از سال 1357 الی 1358 ، روشنی از 28/10/1358 الی 10/7/1359 مهدی مشیری یکماه ، محمد ذوالفقاری از 2/6/1360 ، حسن بیرجندی 26/1/1377 ، محمدرضا مقبلی 26/6/1377 ، علی پورحسین 28/4/1378 ، محمد ذوالفقاری 14/10/1383 حسن بیرجندی از 31/3/1386 و حسین سعیدی از 09/11/1393 و جواد محمدی از 01/11/1397 در حال حاضر رئیس می باشند .
در ابتدا اداره ثبت احوال فردوس حوزه 6 گناباد بوده است که بعدها مستقل شده است . اداره ثبت احوال بجستان نیز حوزه 3 گناباد بوده است که در تاریخ 22 بهمن سال 1369 افتتاح و مستقل گردیده است .
کلیه اسناد از سال 1371 شروع به صورتبرداری شده است . در تیرماه سال 1373 تغذیه کلیه اسناد به سیستم آغاز شد و ادارات بجستان ، فردوس و طبس تحت پوشش این اداره بوده اند . صدور کارت شناسائی ملی از سال 1380 شروع شده است و این اداره ، ادارات بیرجند ، قائن ، نهبندان ، فردوس ، بجستان ، بشرویه و سرایان را تحت پوشش داشته و کارهای سیستمی آنها در این اداره درخصوص صدور کارت ملی انجام می شده است که بعد از حدود 2 سال بعضی از ادارات و بعضی تا 5 سال فعالیتهای کارت ملی آنها در این اداره انجام می شده است که بعداً فعالیتهای کارت ملی بوسیله خود آن ادارات انجام می شده است و پروژه کارت هوشمند ملی از اسفند ماه 1392 اجرایی گردیده است.