شرح وظايف
 

- رعایت قسط و عدل اسلامی (بدون ملاحظه رابطه) در انتخاب و گزینش افراد جهت خدمت با توجه به اولویت ها و ضرورتها.

- اجرای دستورالعمل و بخشنامه های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور , هیئت عالی گزینش و هیئت مرکزی مربوطه.

- اظهار نظر در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش داوطلبان ورود بخدمت با رعایت ضوابط مصوب ستاد محترم پیگیری فرمان حضرت امام(ره) و براساس نتایج امتحان کتبی , مصاحبه و تحقیق .

- بررسی و تعیین صلاحیت عقیدتی , سیاسی و اخلاقی کادر مورد نیاز .

- هماهنگی و ارتباط با هیئت مرکزی گزینش وزارت کشور و اخذ ضوابط و خط مشی ها و سیاستهای حاکم بر امر گزینش نیروی انسانی .

قانون گزينش کشور
مدارک لازم جهت ارائه به گزينش
نحوه رسيدگي به شکايات