پنجشنبه 1 آبان 1399   
 
زمان و محل برگزاري
زمان برگزاری همایش:
سه شنبه و چهارشنبه 22 و 23 اسفندماه 1391
ساعت شروع همایش: 8:00 
 
مکان برگزای همایش:
میدان فاطمی - خیابان جهان‌آرا - مجموعه تالار بزرگ کشور- سالن غدیر 
 
توجه: برای دریافت برنامه هریک از روزهای همایش به بخش "برنامه همایش" پورتال مراجعه شود.