پنجشنبه 1 آبان 1399   
 
کميته علمي
دبیر کمیته علمی:  
آقای دکتر حبیب‌اله زنجانی        
استاد دانشگاه، عضو هیأت علمی واحد
علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
                                              
اعضای کمیته علمی:
  • آقای دکتر محمد میرزایی، استاد دانشگاه و رئیس انجمن جمعیت شناسی ایران
  • آقای دکتر یدالله آزرمی، نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
  • آقای دکتر محمد‌جواد محمودی، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های آسیا و اقیانوسیه 
  • خانم دکتر شهلا کاظمی‌پور، معاون پژوهشی مرکز مطالعات آسیا و اقیانوسیه
  • آقای دکتر علیرضا زاهدیان، رئیس پژوهشکده آمار
  • آقای دکتر علی اخوان بهبهانی، مدیر دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

مسئولین محورهای همایش:
 
فرصتها و چالشهای جمعیتی ایران و آینده نگری آن
      - 
 آقایان دکترکوششی و دکتر صادقی
جابجایی‌ها و توزیع فضایی جمعیت
    -   آقایان دکتر محمودیان و دکترمشفق 
کیفیت و سلامت جمعیت
   -   آقای دکتر محمد میرزایی 
جمعیت، خانواده و الگوی سبک زندگی 
   -    خانم دکتر کاظمی پور و آقای دکتر آزرمی 
راهبردها و سیاست‌های جمعیتی 
   -   آقای زاهدیان  
چشم‌انداز: جمعیت ایران، ظرفیت‌ها و مطلوبیت‌ها  
  -   آقای دکتر زنجانی