پنجشنبه 1 آبان 1399   
 
کميته راهبري
دبیر کمیته راهبری:
آقای مهندس حمید پارسایی
 معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی
  سازمان ثبت احوال کشور
  اعضای کمیته راهبری: 
§          آقای مجید حیدری، مدیرکل حوزه ریاست و مسئول کمیته تشریفات و سخنرانان ویژه
§          آقای مهدی تدین، ‌مدیرکل دفتر روابط عمومی و همکاری‌های بین‌الملل و مسئول کمیته روابط عمومی و رسانه
§          آقای عزت الله خان‌محمدی، مسئول کمیته تدارکات و پشتیبانی
§          آقای علی‌اکبر محزون، ‌مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت