پنجشنبه 1 آبان 1399   
 
ارتباط با دبيرخانه همايش
مسئول دبیرخانه :
      
خانم علیزاده
 
اعضای دبیرخانه:

1-       خانم اسماعیل‌نیا

2-       خانم مؤمن طایفه

3-       خانم توده‌فلاح

4-       آقای ساجدی

5-       خانم امیرخسروی
6-       خانم حاجی محمدی

7-       خانم ساعدی

8-       خانم خطیبی
9-       خانم یوسفی 
  

ارتباط با دبیرخانه همایش:

آدرس دبیرخانه همایش: تهران ، خیابان امام خمینی، سازمان ثبت احوال کشور، ساختمان شماره 5، طبقه سوم، دبیرخانه همایش ملی جمعیت، تعالی و راهبردها

 
تلفن: 60902487- 66705959-021
فکس: 66705959