اخبار و اطلاعیه ها اداره کل همدان >  آرشیو تبریک و تسلیت
گروه های خبری راهنما
جستجو
تمام موارد اختیاری می باشند.
با انتخاب هریک از گروهها، اخبار مربوط به آن گروه را مشاهده خواهید کرد. برای بازگشت به حالت اولیه کلید "نمایش همگی" را فشار دهید.
Data pager
Data pager
12
اندازه صفحه:
PageSizeComboBox
select
 صفحه 1 از 2, آیتم های 1 تا 10 از 20 آیتم.
تصویر
تبریک و تسلیت اداره کل استان هدان 1400/06/07

پیام تسلیت مدیر کل به مناسبت درگذشت پدر خانم حمزه ئی

تصویر
تبریک و تسلیت اداره کل استان هدان 1400/05/26

پیام تسلیت مدیر کل به مناسبت در گذشت پدر آقای صدیقی دادگر

تصویر
تبریک و تسلیت اداره کل استان هدان 1400/05/16

پیام تسلیت مدیر کل به مناسبت در گذشت خواهر خانم نصیری نژاد

تصویر
تبریک و تسلیت اداره کل استان هدان 1400/05/12

پیام تسلیت مدیر کل به مناسبت درگذشت مادر آقای علی حمزه ئی

تصویر
تبریک و تسلیت اداره کل استان هدان 1400/05/03

پیام تسلیت مدیر کل به مناسبت درگذشت پدر آقای اسماعیل دانشور

تصویر
تبریک و تسلیت اداره کل استان هدان 1400/03/17

پیام تسلیت مدیر کل به مناسبت درگذشت پدر خانم غفاریان

تصویر
تبریک و تسلیت اداره کل استان هدان 1400/02/16

پیام تسلیت مدیر کل به مناسبت درگذشت پدر آقای ابراهیم مردانی

تصویر
تبریک و تسلیت اداره کل استان هدان 1400/01/16

پیام تسلیت مدیر کل به مناسبت درگذشت پدر آقای محسن محرابی

تصویر
تبریک و تسلیت اداره کل استان هدان 1399/12/27

پیام تسلیت مدیر کل به مناسبت درگذشت مادر خانم قراریان