تاریخ 1399/07/16         ساعت 13:42:11     گروه خبری اخبار اداره کل همدان

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل اولین جلسه ستاد برگزاری روز ملی و یکصد و دومین سال تاسیس سازمان ثبت احوال راس ساعت 09:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1399/07/14 باحضور کلیه اعضاء در دفتر مدیر کل تشکیل گردید.

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام اله مجید مدیر کل ثبت احوال استان همدان ضمن خیر مقدم به اعضاء و تسلیت فرا رسیدن ایام اربعین حسینی، به تبیین شیوه نامه برگزاری روز ملی ثبت احوال در سال جاری پرداختند.

 حسن زاده زورمند ضمن اشاره به وضعیت کنونی جامعه و شیوع ویروس کرونا وهمچنین لحاظ رعایت صرفه جویی و صلاح اداره بر لزوم برگزاری روز ملی ثبت احوال مطابق با مفاد شیوه نامه مربوطه تاکید نموده و سوم دیماه را فرصت مناسبی دانستند که خدمات ثبت احوال به نحو مطلوب به اطلاع مسئولین و مردم برسد.

ایشان هدف از برگزاری برنامه های سوم دیماه را ایجاد انگیزه و نشاط در همکاران و همچنین آشنایی مردم با خدمات نوین و برخط سازمان ثبت احوال دانستند.

در ادامه اعضاء این کمیته نیز برنامه هایی را جهت اجرا، پیشنهاد و در این خصوص بحث و تبادل نظر صورت گرفت و جهت اجرای هر چه بهتر برنامه ها مصوباتی نیز به اعضا ابلاغ گردید.