تاریخ 1399/07/16         ساعت 13:52:25     گروه خبری اخبار اداره کل همدان

 

به گزارش روابط عمومی روز چهارشنبه مورخ 1399/07/16  بیست و سومین جشنواره شهید رجایی در سالن اجتماعات استانداری همدان با حضور استاندار ، نمایندگان مجلس، مسئولین نظامی و انتظامی و مدیران کل دستگاه های اجرایی برگزار گردید.

 در این جشنواره  از مدیر کل ثبت احوال استان همدان براساس نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد سال 1398 دستگاه های اجرایی استان و تائید ستاد جشنواره شهید رجایی سال 1399 بعنوان مدیر کل  شایسته  در سال 1398 تقدیربعمل آمد و لوح سپاسی توسط استاندار همدان به ایشان اهداء گردید.