تاریخ 1399/08/01         ساعت 10:05:39     گروه خبری اخبار اداره کل همدان

 

به گزارش روابط عمومی روز یکشنبه مورخ 1399/07/27 مدیر کل ثبت احوال استان همدان با مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان ملاقات کردند.

حسن زاده زومند ضمن حضور در دفتر مدیر کل ورزش و جوانان هفته تربیت بدنی و ورزش را به ایشان و جامعه ورزشی استان همدان تبریک عرض نموده و همچنین انتصاب آقای حمید سیفی به سمت مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان را تبریک گفته و در این رسالت خطیر برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند.

مدیر کل ثبت احوال استان همدان جهت پیشبرد اهداف ورزشی گفتند: اداره کل ثبت احوال آمادگی همکاری با اداره ورزش و جوانان را دارد و با هماهنگی و آمادگی کامل میتواند آمارهای موثر در برنامه های جوانان را استخراج و ارائه نماید.

در پایان این دیدار صمیمی مدیر کل ورزش استان همدان از حضور مدیر کل ثبت احوال استان همدان قدردانی نمودند.