تاریخ 1399/08/01         ساعت 10:16:56     گروه خبری اخبار اداره کل همدان

 

به گزارش روابط عمومی، روز دوشنبه مورخ 1399/07/28 مدیر کل ثبت احوال به اتفاق ذیحساب اداره کل و مدیریت ثبت احوال شهرستان همدان از نمایندگی های ثبت احوال مستقر در آرامستان باغ بهشت، بیمارستان آتیه و بیمارستان فاطمیه بازدید بعمل آوردند.

حسن زاده با بیان اینکه یکی از وظایف ذاتی ثبت احوال پوشش و ثبت بهنگام وقایع حیاتی میباشد واین امر در تمام ادارات استان و نمایندگی های به نحو احسن و با جدیت پیگیری گردیده، ضمن تقدیر و تشکر از همکاران زحمت کش ثبت احوال بر لزوم رعایت پروتکلها و دستورالعملهای ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره و حفظ سلامت همکاران را در اولویت برنامه های اداره کل دانستند.

ایشان ضمن ارائه بهنگام خدمات ضروری به همشهریان از مردم عزیز استان نیز درخواست کردند جز در موارد ضروری و نیاز حتی الامکان از تردد غیر ضرور به ادارات و نمایندگی های ثبت احوال خودداری نمایند.

 در ادامه این بازدید مدیر کل ثبت احوال استان همدان در دفتر مدیر بیمارستان فاطمیه حضور یافتند و از زحمات ایشان و تمام کادر پزشکی که مدافعان حریم سلامت مردم می باشند تقدیر و تشکر نمودند.