تاریخ 1399/10/03         ساعت 11:47:14     گروه خبری اخبار اداره کل همدان

 

به مناسبت فرا رسیدن روز ملی ثبت احوال روز سه شنبه مورخ 1399/10/02 مدیر کل ثبت احوال استان همدان در صدا و سیمای مرکز همدان حضور یافته و در برنامه رادیویی پرسمان به تحلیل وظایف و تحولات ثبت احوال پرداختند.

به نقل از روابط عمومی حسن زاده زورمند به مناسبت گرامیداشت روز ملی ثبت احوال در برنامه رادیویی پرسمان حضور یافته و به مدت 1 ساعت بصورت مستقیم از وظایف ذاتی ثبت احوال ثبت وقایع حیاتی، مکانیزاسیون، آرشیو الکترونیکی و صدور شناسنامه های مکانیزه با مردم  سخن گفتند.