تاریخ 1399/10/08         ساعت 11:27:57     گروه خبری اخبار اداره کل همدان

 

همزمان با روز ملی ثبت احوال با استقرار پرسنل اداری و سیستم های رایانه و اتصال به شبکه فیبر نوری عملیات تنظیم سند توسط بایگانی شهرستان درگزین و صدور شناسنامه مکانیزه و کارت هوشمند ملی بصورت رسمی آغاز بکار نمود .

به نقل از روابط عمومی در آئیین افتتاح رسمی اداره ثبت احوال شهرستان در گزین مدیر کل ثبت احوال استان همدان به اتفاق هیات همراه، فرماندار و اعضای شورای اداری شهرستان در گزین حضور داشتند.

قابل ذکر است که طبقه اول مجتمع اداری این شهرستان جهت تسهیل در ارائه خدمات به همشهریان گرامی بطور مستقل در تملک اداره ثبت احوال می باشد.