تاریخ 1399/10/24         ساعت 12:27:44     گروه خبری اخبار اداره کل همدان

 

به گزارش روابط عمومی ، روز چهارشنبه مورخ 1399/10/17 مدیر کل ثبت احوال استان همدان به اتفاق معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و معاون فن آوری اطلاعات و آمار جمعیتی ضمن رعایت پروتکلها و دستورالعملهای بهداشتی از ادارات ثبت احوال شهرستانهای اسدآباد و بهار بازدید بعمل آوردند.

حسن زاده زورمند ضمن تسلیت ایام فاطمیه، پس از دیدار با همکاران و بررسی مسائل پرسنلی ، از نزدیک با روند کارها و امورات حقوقی سجلی و نحوه ارائه خدمات به مردم و همچنین پوشش به هنگام وقایع حیاتی بازدید بعمل آوردند.

مدیر کل ثبت احوال استان همدان با بیان اینکه حفظ سلامت تمامی همکاران از اهداف و اولویت های کاری اداره کل میباشد، از زحمات همکارانی که در وضعیت قرمز کرونایی در اداره حضور داشته و با جدیت به امورات متقاضیان رسیدگی نموده قدردانی و تشکر نمودند.

قابل ذکر است که مدیر کل ثبت احوال استان همدان با جناب آقای کتابی فرماندار محترم شهرستان اسد آباد دیدار و مسائلی پیرامون تخصیص اعتبارات را مطرح و بیان نمودند.