تاریخ 1399/11/20         ساعت 08:52:25     گروه خبری اخبار اداره کل همدان

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان همدان ؛ با هماهنگی و برنامه ریزی دفتر بازرسی استانداری و در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت تدبیر و امید و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و تاکیدات مقام عالی استان مبنی بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات هموطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه جهت ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه های اجرایی،  حسن زاده زورمند مدیر کل ثبت احوال استان همدان به منظور رسیدگی و پاسخگویی به درخواستهای مردم شریف استان روز پنجشنبه مورخ 1399/11/23 از ساعت 9 الی 10:30  در سامانه سامد ۱۱۱ ( سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت) حضور پیدا خواهد کرد.

مردم شریف استان همدان از طریق سامانه ارتباط مردمی و دولت (111) می توانند با ثبت مطالبات و بیان مطالب مدنظر خود بصورت غیر حضوری، ضمن کاهش مراجعات حضوری، روند رسیدگی به مسائل و مشکلات خود را تسریع ببشخند. 

این سامانه به عنوان پل ارتباطی بین مردم و دولت میباشد، بدین منظور که مردم بتوانند در کوتاهترین زمان و با ساده ترین روش و ابزار ممکن مشکلات خود را با مسئولین مربوطه مطرح و پاسخ مرتبط و راهنمایی های لازم جهت حل مسائل مدنظرشان را دریافت نمایند.