تاریخ 1399/11/26         ساعت 09:59:01     گروه خبری اخبار اداره کل همدان

 

به گزارش روابط عمومی ، روز پنج شنبه مورخ 1399/11/23 مدیر کل ثبت احوال استان همدان در سامانه سامد حضور یافته و پاسخگوی تماس تلفنی هموطنان گرامی بودند.

در راستای تحقق برنامه‌های حقوق شهروندی و همچنین پاسخگویی مدیران دستگاه‌ های اجرایی استان، اسد حسن زاده زورمند مدیر کل ثبت احوال استان همدان روز پنج شنبه مورخ 1399/11/23 در مرکز سامد استانداری حضور  یافتند و پاسخگوی تمامی سوالات و درخواست‌های هموطنان گرامی بودند.

شایان ذکر است مرکز سامد –سامانه اطلاع‌رسانی دولت- با هدف خدمت صادقانه به شهروندان و درراستای احقاق حقوق شهروندی و ارتباط مردم با مدیران دستگاه های اجرایی در استان راه‌ اندازی گردیده  و هم اکنون زیر نظر استانداری همدان فعالیت می نماید.