تاریخ 1399/11/27         ساعت 12:32:54     گروه خبری اخبار اداره کل همدان

 

به گزارش روابط عمومی ، روز یکشنبه مورخ  1399/11/26 مدیر کل ثبت احوال استان همدان به اتفاق معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و معاون فن آوری اطلاعات و آمار جمعیتی ضمن رعایت پروتکلها و دستورالعملهای بهداشتی از اداره ثبت احوال شهرستان نهاوند بازدید بعمل آوردند.

حسن زاده زورمند ضمن دیدار با همکاران و بررسی مسائل پرسنلی ، از نزدیک با روند کارها و امورات حقوقی سجلی و نحوه ارائه خدمات به مردم و همچنین پوشش به هنگام وقایع حیاتی بازدید بعمل آوردند. قابل ذکر است که برخی از موانع و مسائل اداری توسط معاونت توسعه و معاون انفورماتیک مورد بررسی قرار گرفته و تاحصول نتیجه مطلوب پیگیری خواهد شد.

در پایان از بانوان همکاری که در مسابقه کتابخوانی زندگینامه حضرت زهرا(س) شرکت نموده و به قید قرعه حائز رتبه شده بودند توسط مدیر کل تقدیر بعمل آمد.