تاریخ 1399/12/02         ساعت 09:56:24     گروه خبری اخبار اداره کل همدان

 

به گزارش روابط عمومی روز دوشنبه مورخ 1399/11/27 مدیر کل ثبت احوال استان همدان طی جلسه ای در بیمه سلامت استان همدان حضور یافته و گزارشی از ثبت واقعه ولادت در سطح استان ارائه نمودند.

در این دیدار دکتر محجوب ضمن خیر مقدم، گزارشی از روند صدور دفترچه های نوزاد ارائه و صدور این دفترچه ها را منوط به ارائه شناسنامه صادره توسط ثبت احوال دانستند.

ایشان با اشاره به اینکه برخی از نوزادان که به دلیل بیماری مادر زادی و شرایط خاص تحت پوشش درمانی قرار گرفته و در بخش مراقبتهای ویژه بستری میشوند با توجه به اینکه والدین هنوز اقدام به اخذ شناسنامه نکرده اندو متعاقبا دفترچه بیمه نیز برا آنان صادر نگردیده، لذا همکاران بخش درمان این اطفال را معمولا با دفترچه بیمه مادر پذیرش میکنند که این امر باعث به وجود آمدن برخی مشکلات در سیستم اداری بیمه سلامت گردیده است.

دکتر محجوب با اشاره با ثبت بهنگام وقایع حیاتی توسط ثبت احوال استان همدان ضمن قدردانی از مدیر کل و همکاران ایشان افزودند: چنانچه شناسنامه نوزاد در چند روز اول ولادت صادر گردد جهت صدور دفترچه بیمه سلامت کمک فراوانی به شبکه بهداشت و درمان و همچنین بیمه سلامت خواهد شد.

در ادامه مدیر کل ثبت احوال استان همدان با اشاره به اینکه تمامی وقایع حیاتی در سطح استان بهنگام و در مهلت مقرر قانونی ثبت میشود گفتند: در سطح استان همدان 99.9 درصد از ولادتها در مهلت مقرر قانونی ثبت می شود و تمام تلاش همکاران حوزه تنظیم سند سجلی بر این است که هر نوزادی که متولد میشود در اسرع وقت صاحب شناسنامه و هویت گردد.

حسن زاده زورمند با بیان اینکه پس از ولادت نوزاد و صدور گواهی مربوطه چنانچه پدر یا جد پدری به ثبت احوال مراجعه نمایند همکاران مستقر در حوزه تنظیم سند سجلی در کم ترین و کوتاه ترین زمان ممکن شناسنامه را صادر و تحویل خواهند داد و کلیه ادارات در سطح استان این آمادگی و ظرفیت را دارند که با مراجعه اعلام کننده(پدر و یا جد پدری) در همان روز اول ولات شناسنامه صادر و تحویل نمایند.