تاریخ 1399/12/06         ساعت 14:06:27     گروه خبری اخبار اداره کل همدان

 

به گزارش روابط عمومی، در روز چهارشنبه  مورخ 1399/12/06 طی حکمی از طرف استاندار همدان  مدیر کل ثبت احوال استان به عضویت ستاد انتخابات استان در امر برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، و اولین میاندوره ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی منصوب گردید.