تاریخ 1400/04/10         ساعت 21:14:20     گروه خبری اخبار اداره کل همدان

تصویر  

به گزارش روابط عمومی روز یکشنبه مورخ 1400/04/06 مدیر کل ثبت احوال استان همدان در دفتر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان حضور یافته و با ایشان ملاقات نمودند.

در این دیدار مدیر کل ثبت احوال استان همدان به پروژه های در دست اقدام و صورت گرفته ثبت احوال استان در سال گذشته و سال جاری اشاره نمودند.

حسن زاده زورمند با اشاره به اینکه راه اندازی خطوط فیبر نوری در سطح ادارات استان، تعمیر و تجهیز ادارات و همچنین خرید برخی از اقلام اداری هزینه های سنگینی را بر اداره تحمیل نموده است خواستار تخصیص اعتبار بیشتری جهت پیشبرد برنامه ها و پروژه های ثبت احوال در راستای تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به مردم شدند.

در ادامه جناب آقای دکتر صیدایی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان همدان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در ثبت احوال قول مساعدت و همکاری در زمینه تخصیص اعتبار به ادارات تابعه را داده و افزودند: جهت بهبود و ارتقاء سطح ارائه خدمات به مردم از هیچ تلاش و کوششی دریغ نمی نمایند.