تاریخ 1400/07/20         ساعت 14:46:43     گروه خبری اخبار اداره کل همدان

تصویر

به گزارش روابط عمومی، روز دوشنبه مورخ 1400/07/19 مراسم تودیع و معارفه رئیس ثبت احوال  شهرستان فامنین با حضور مدیر کل ثبت احوال استان ، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و فرماندار محترم شهرستان فامنین در دفتر فرمانداری این شهرستان برگزار گردید.

در ابتدای این مراسم مدیر کل ثبت احوال استان همدان ضمن قدردانی از فرماندار محترم شهرستان و حاضرین در جلسه گفتند:سازمان ثبت احوال در راستای وظایف ذاتی و احراز هویت افراد هم اکنون پروژه سببی و نسبی را در دست اجرا دارد و با توجه به سیاستهای سازمان اجرای این پروژه از اولویتهای کاری سازمان ثبت احوال میباشد.

حسن زاده زورمند با اشاره به ارائه خدمات بر خط سازمان ثبت احوال گفتند: جهت دریافت خدمات سجلی نیازی به حضور در محل صدور سند سجلی نیست و شخص درهر جای ایران ساکن باشد میتواند از خدمات سجلی بهره مند گردد.

آقای شماعی  فرماندار شهرستان فامنین با تقدیر از زحمات آقای اسکندری از فعالیتها و ارائه خدمات ثبت احوال این شهرستان به همشهریان ابراز رضایت و خرسندی نمودند،ایشان ثبت احوال شهرستان فامنین را اداره ای موفق در راستای خدمات آنی و تسهیل در ارائه خدمات دانستند.

در این مراسم جناب آقای محمدرضا صاحبی به عنوان رئیس ثبت احوال شهرستان فامنین معارفه و از زحمات جناب آقای عباس اسکندری در زمان تصدی این سمت تشکر و قدردانی بعمل آمد.