تاریخ 1400/07/28         ساعت 09:37:29     گروه خبری اخبار اداره کل همدان

تصویر  

به گزارش روابط عمومی، روز پنجشنبه مورخ 1400/07/22 مراسم تکریم معارفه رئیس ثبت احوال  شهرستان بهار با حضور مدیر کل ثبت احوال استان ، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی و فرماندار محترم شهرستان بهار در دفتر فرمانداری این شهرستان برگزار گردید. 

در ابتدای این مراسم مدیر کل ثبت احوال استان همدان ضمن قدردانی از فرماندار محترم شهرستان و حاضرین در جلسه گفتند:سازمان ثبت احوال در راستای وظایف ذاتی و احراز هویت افراد هم اکنون پروژه سببی و نسبی را در دست اجرا دارد و با توجه به سیاستهای سازمان اجرای این پروژه از اولویتهای کاری سازمان ثبت احوال میباشد.

آقای قنبری  فرماندار شهرستان بهار ضمن قدردانی از مجموعه ثبت احوال شهرستان بهار جهت ارائه خدمات هویتی به همشهریان از عملکرد این مجموعه در سطح شهرستان ابراز رضایت نمودند.  

در این مراسم جناب آقای عباس اسکندری به عنوان رئیس ثبت احوال شهرستان بهار معارفه و از زحمات جناب آقای مهدی پارسا صفت  که مدتی مسئولیت اداره را بر عهده داشتند تشکر و قدردانی بعمل آمد.