تاریخ 1399/09/29         ساعت 09:38:19     گروه خبری اخبار ادارات تابعه

تصویر  

به گزارش روابط عمومی اداره ثبت احوال شهرستان آباد روز پنجشنبه مورخ 1399/09/20 رئیس اداره ثبت احوال این شهرستان با رعایت پروتکلها و دستورالعملهای بهداشتی از اصناف، ادارات، بانکها و همه صنوف در این شهرستان بازدید بعمل آوردند.

در پی این گزارش بنا به پیشنهاد فرماندار محترم شهرستان اسدآباد جناب آقای کتابی از بین ۸۰ دستگاه اجرایی شهرستان مسئولین ۱۰ دستگاه اجرایی بعنوان بازرس ویژه فرماندار جهت بازرسی از اصناف،ادارات، بانکهاو همه صنوف انتخاب شدند.

طی این ماوریت از طرف فرمانداری اداره ثبت احوال جزو دومین انتخاب معرفی گردید. قابل ذکر است که در این ماموریت رئیس اداره ثبت احوال به اتفاق سه نفر از همکاران در این بازرسی شرکت و با موضوع ارشادی ضمن یادآوری ضرورت رعایت موارد بهداشتی پروتکلها ستاد ملی مبارزه با کرونا تذکرات لازم را یادآوری نمودند.