مدیریت محتوا

 

نام و نام خانوادگی: طاهره دهنوی زاده

 

پست سازمانی: دبیرخانه

                     

نوع استخدام: قرارداد کار معین

 

تحصیلات: کاردانی کامپیوتر

 

تاریخ شروع به کار: 1385/8/1

 

تلفن : 33353677     داخلی : 120