مدیریت محتوا

 

نام و نام خانوادگی: حسن راحی

 

پست سازمانی: راننده

                     

نوع استخدام: قراردادکارگری

 

تحصیلات: دیپلم 

 

تاریخ شروع به کار: 1376/02/15

 

تلفن : 3353677