مدیریت محتوا

نام و نام خانوادگی: محمدعقیل عابری

پست سازمانی: کارشناس فناوری اطلاعات


نوع استخدام: رسمی

 تحصیلات: کارشناسی مدیریت دولتی

 تاریخ شروع به کار: 1367/12/09

 تلفن : 33353677    داخلی:116