مدیریت محتوا

نام و نام خانوادگی: عبدالعظیم آب سالان

 

پست سازمانی: کارشناس مسئول حراست

                      

نوع استخدام: پیمانی

 

تحصیلات: کارشناسی روانشناسی

 

تاریخ شروع به کار: 1386/03/26

 

تلفن : 33353677     داخلی:117