مدیریت محتوا

 

نام و نام خانوادگی :آزیتا انصاری

پست سازمانی :کارگزینی

نوع استخدام:رسمی

تحصیلات:کارشناسی حقوق قضائی

تاریخ شروع به کار:1380/10/25

تلفن : 33353677 داخلی :124