مدیریت محتوا
 
عفاف و حجاب

پیامبر اسلام(ص):

            غذایی بخور که خود می پسندی ولی لباسی بپوش که مردم می پسندند.

 

 

امام صادق(ع):

            حجاب زن برای طراوت و زیبایی اش مفیدتر می باشد.

حسین مهدی زاده