مدیریت محتوا

 

نام و نام خانوادگی: جعفر رستمی

 

پست سازمانی: کارپرداز

                     

نوع استخدام: رسمی

 

تحصیلات: دیپلم جوشکاری

 

تاریخ شروع به کار: 1379/03/07

 

تلفن : 33353677 داخلی:127