مدیریت محتوا

 

نام و نام خانوادگی: عبدالعزیز رفیع زاده

 

پست سازمانی: کارشناس امور ثبت وقایع حیاتی


 
نوع استخدام: رسمی

 

تحصیلات: کارشناسی مدیریت دولتی

 

تاریخ شروع به کار:1367/12/9

 

تلفن : 33353678    داخلی:119