جمعه 24 مرداد 1399   
 
تاریخ 1398/04/30         ساعت 06:57:58     گروه خبری اداری

داوید صادقی ، مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان، طی حکمی حسین رستمی را به عنوان سرپرست اداره ثبت احوال سیریک منصوب نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان، طی حکمی از سوی داوید صادقی ،مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان, آقای حسین رستمی به عنوان سرپرست اداره ثبت احوال سیریک منصوب گردید.

داوید صادقی ،مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان در این حکم ضمن تاکید بر خدمت خالصانه و جدیت در کار عنوان نمود:امید است با تاسی از سیره و سنت پیامبر گرامی اسلام و اهتمام خالصانه و حسن تدبیر، طراوت معنوی و جدیت کاری و استفاده از کلیه استعدادهای علمی و اداری در جهت تحقیق اهداف سازمان ثبت احوال کشور تلاش نمائید.

وی ضمن تاکید بر هم گرایی سازمانی و حضور متمرکز در این مسئولیت خطیر اظهار داشت:از معاونین ،حراست،روسای ادارات ،روابط عمومی و سایر پرسنل انتظار می رود با هم گرایی و در یک حرکت هماهنگ سازمانی به ارتقاء جایگاه این سازمان مقدس اهتمام ویژه مبذول فرمایند.

مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان همچنین  بر رعایت کامل قوانین و مقررات و برنامه ریزی و نظارت صحیح و اتخاذ تصمیمات اصولی و رهگشا در جهت ایفای وظایف با درنظرگرفتن اصول قانون مداری و منشور اخلاقی تاکید نمود.

داوید صادقی مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان در حاشیه این مراسم ضمن حضور در جمع کارکنان  اداره ثبت احوال سیریک  ضمن تقدیر از زحمات حیدر جلالیان رئیس سابق این اداره ، از حوزه های مختلف این اداره بازدید نمود و از نزدیک روال انجام کار و عملکرد آن را مورد رصد قرار داد.