دوشنبه 5 خرداد 1399   
 
تاریخ 1398/09/07         ساعت 08:47:10     گروه خبری اداری

همزمان با ابلاغ شیوه نامه برگزاری مراسم گرامیداشت صد و یکمین سال تاسیس و روز ملی ثبت احوال ، ستاد اجرایی به ریاست داوید صادقی ، مدیرکل ثبت احوال استان تشکیل گردید.
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان ، همزمان با ابلاغ شیوه نامه برگزاری مراسم گرامیداشت صد و یکمین سال تاسیس و روز ملی ثبت احوال ، ستاد اجرایی هفته ثبت احوال  به ریاست داوید صادقی ، مدیرکل ثبت احوال استان و عضویت معاونین ، حراست و روابط عمومی تشکیل گردید.

در این نشست که بمنظور برنامه ریزی منسجم اقدامات مربوط به برگزاری بزرگداشت هفته ثبت احوال  تشکیل گردید ، فعالیت ها وبرنامه ها بر مبنای شیوه نامه ارسالی مورد رصد قرار گرفت و در خصوص چگونگی اجرای آنها بحث و تبادل نظر گردید و نهایتا ضمن صدور ابلاغ برای اعضا مسئول هر فعالیت و برنامه  طی صورتجلسه ای مشخص گردید.

داوید صادقی مدیرکل ثبت احوال استان ضمن ابراز خرسندی از فرارسیدن صد و یکمین سال تاسیس سازمان ثبت احوال اذعان داشت : سازمان ثبت احوال در این صد و یکسال مسیری طولانی و پر فراز و نشیب را پشت سرگذاشته و توانسته با تلاش و کوشش کارکنان و انجام پروژهای مهم و تاثیر گذاری به جایگاه شایسته و شناخته شده ای دست یابد و اکنون وقت آن است دست در دست یکدیگر با برنامه ریزی دقیق روز ملی ثبت احوال را گرامی بداریم .

در پایان  هر یک از حوزه ها در راستای هر چه بهتر برگزارشدن برنامه های این هفته مواردی را مطرح نمودند و مدیر کل محترم ضمن بررسی موارد موجود و مورد طرح در خصوص چگونگی وانجام و برنامه ریزی نکاتی را مطرح کرده و جمع بندی نمودند.