سه شنبه 12 فروردین 1399   
 
تاریخ 1398/09/16         ساعت 08:07:27     گروه خبری اداری

داوید صادقی ، مدیرکل ثبت احوال استان هرمزگان طی نشستی با دکتر فرشیدی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان دیدار نمودند.
 

 

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان، داوید صادقی ، مدیرکل ثبت احوال استان طی نشستی با دکتر فرشیدی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان دیدار نمودند در این نشست مدیرکل ثبت احوال استان ضمن اشاره به وظایف و مامورتهای سازمان ثبت احوال اعلام نمود:هویت یکی از مباحث مهم هر جامعه است که از نظر مسایل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برای یک کشور اهمیت حیاتی دارد و بسیاری از فسادها ناشی از مخدوش کردن هویت اشخاص است.

وی در ادامه یادآور شد:همکاری و استفاده از خدمات همه دستگاه‌های مرتبط با اداره ثبت احوال به نحوی که بتوان از همه ظرفیت‌ها و امکانات آنها در ارائه خدمات و پوشش ثبت به‌موقع وقایع حیاتی اقدام شود امری ضروری است.
داوید صادقی خاطرنشان کرد:ثبت به‌موقع وقایع حیاتی باید در جامعه فرهنگ‌سازی شود زیرا این امر بستر مناسب برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای مسئولان و تحقق عدالت است.همکاری دهیاری‌ها، مراکز بهداشت و درمان و خانه‌های بهداشت برای ثبت به‌موقع وقایع حیاتی و اعلام به اداره ثبت احوال ضرورت دارد.

در ادامه این دیدار مدیرکل ثبت احوال استان ضمن تشریح اهمیت عملکرد این اداره کل در ثبت بهنگام وقایع حیاتی در مهلت قانونی و اقداماتی که در این راستا صورت پذیرفته و همچنین تاکید بر اهمیت شبکه اعلام وقایع حیاتی، ضمن تشکر از همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان، مساعدت بیشتر بیمارستان ها و مراکز بهداشت را در زمینه ارسال اطلاعات مربوط به رویدادهای ولادت و فوت خواستار شدند.

دکتر فرشیدی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از اهتمام ویژه ثبت احوال استان در امر ثبت بهنگام وقایع حیاتی اظهار داشت: اداره کل ثبت احوال استان همواره تعامل خوبی با مجموعه دانشگاه علوم پزشکی داشته و با توجه به ضرورت و اهمیت ثبت بهنگام وقایع حیاتی حداکثر همکاری خود را در تقویت شبکه های اعلام با این اداره کل خواهیم داشت.