پنجشنبه 26 فروردین 1400   
 
مدیریت محتوا

 

نام و نام خانوادگی: مسعود هوشمند

 

پست سازمانی: معاون و مسئول بایگانی اسناد

                     

نوع استخدام: رسمی

 

تحصیلات: فوق دیپلم حقوقی و سجلی

 

تاریخ شروع به کار: 9/12/1367

 

تلفن : 07643222529