پنجشنبه 26 فروردین 1400   
 
تاریخ 1399/04/23         ساعت 08:39:27     گروه خبری اداری

راشد رشیدی ، سرپرست اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان، جهت پاسخگویی به مشکلات و ارتباط مردم بطور مستقیم ، در مرکز سامد استان حضور یافت.
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان، راشد رشیدی ، سرپرست اداره کل ثبت احوال استان ضمن حضور در مرکز ارتباط مردم و دولت (سامد) پاسخگوی مسائل و مشکلات مردم شد.  

در راستای صیانت از حقوق شهروندی و پاسخگویی به مطالبات مردمی، سرپرست اداره کل ثبت احوال استان، امروز یکشنبه 8 تیرماه در مرکز ارتباط مردم و دولت، مستقر در دفتر بازرسی استانداری هرمزگان حضور یافت و به تماس های مردمی با موضوع مسائل هویتی پاسخ گفت.

در جریان حضور وی در این مرکز، با اطلاع رسانی که انجام شده بود، مردم استان از شهر و روستاهای مختلف طی تماس با شماره تلفن 111 سامد، مسائل و مشکلات هویتی خود را بیان کرده و پاسخ سوالات خود را به طور مستقیم از سرپرست اداره کل ثبت احوال استان دریافت کردند.