یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   
 
مدیریت محتوا

 

نام و نام خانوادگی: ابراهیم زارعی

 

پست سازمانی: مسئول امور ثبت احوال  

                      

نوع استخدام: رسمی

 

تحصیلات: دیپلم اقتصاد

 

تاریخ شروع به کار: 6/12/1367

 

تلفن : 07632622016