یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   
 
تاریخ 1398/10/04         ساعت 07:44:33     گروه خبری اداری

شهر فین با حضور کارکنان اداره ثبت احوال این شهرستان و تعدادی از مسئولان برگزار گردید.