یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   
 
تاریخ 1398/10/05         ساعت 07:51:00     گروه خبری اداری

همزمان با هفته ثبت احوال و صدویکمین سالگرد تاسیس این سازمان جلسه ثبت وقایع حیاتی با حضور رئیس اداره ثبت احوال شهرستان فین و اعضاء مربوطه برگزار گردید.