یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   
 
تاریخ 1398/10/04         ساعت 08:02:15     گروه خبری اداری

با آغاز هفته ثبت احوال و سالگرد تاسیس این سازمان در محیط اداره و سطح شهر بنر نصب گردید.