یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   
 
تاریخ 1399/03/12         ساعت 08:22:33     گروه خبری اداری

دکتر درخشان نیا ، معاون محترم وزیر کشور و رییس سازمان ثبت احوال ، طی ابلاغی "راشد رشیدی" را به عنوان سرپرست اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان منصوب کرد.
 

به گزارش روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان، دکتر درخشان نیا معاون محترم  وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال ، طی ابلاغی «راشد رشیدی» را به عنوان سرپرست اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان منصوب  و از خدمات داوید صادقی مدیرکل سابق ثبت احوال استان تقدیر کرد.

رشیدی سابقه معاونت امور اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال استان هرمزگان و همچنین ریاست ادارات ثبت احوال بندرلنگه و پارسیان را در کارنامه خود دارد.،

  معاون وزیر کشور و ریاست سازمان ثبت احوال در این ابلاغ ضمن آرزوی موفقیت و سربلندی برای سرپرست جدید ثبت احوال استان هرمزگان اظهار داشت :امید است  به یاری خداوند متعال  ضمن بهره گیری از ظرفیت های موجود در استان و التفات به کرامت انسانی همکاران محترم و مشارکت بین بخشی ، زمینه تحقق اهداف مندرج در برنامه راهبردی سازمان را فراهم نمایید.