مدیریت محتوا
 

نام و نام خانوادگی :مجید بلوردی

سوابق شغلی :رئیس اداره جاسک رئیس اداره حاجی آباد

تحصیلات:کارشناسی مدیریت دولتی

تلفن : 35425133 076