یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   
 
مدیریت محتوا


 

نام و نام خانوادگی: مجید بلوردی

 

پست سازمانی: سرپرست اداره

                         

نوع استخدام: رسمی

 

تحصیلات: دیپلم علوم تجربی  

 

تاریخ شروع به کار: 2/7/1379

 

تلفن : 07634221251