یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   
 
مدیریت محتوا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نام و نام خانوادگی : افسانه ذاکری افشار
پست سازمانی: معاون
نوع استخدام : رسمی
تحصیلات: لیسانس مدیریت دولتی
تاریخ شروع به کار:1/9/1384