یکشنبه 19 اردیبهشت 1400   
 
مدیریت محتوا


 

نام و نام خانوادگی: افسانه ذاکری

 

پست سازمانی: کارشناس امور حقوقی و سجلی

                         

نوع استخدام: پیمانی

 

تحصیلات: لیسانس مدیریت دولتی  

 

تاریخ شروع به کار: 1/9/1384

 

تلفن : 07634221251